AEGEE Experience Thursday: Peter and SUPS

Prejšnjo soboto smo vam predstavili, kaj je SUPS. Danes pa bo Peter Šuligoj, nekdanji član odbora AEGEE-Ljubljana z vami delil svojo izkušnjo z dogodka. 🙂
Last Saturday we explaind the meaning of SUPS. Today Peter Šuligoj, our former board member, will share his experience of the event. 🙂

Tridnevno srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo pripraviti na organizacijo enega ključnih dogodkov za našo organizacijo.
S pomočjo neformalne izobrazbe se udeleženci spoznajo z izkušnjami prejšnih generacij in orodji s katerimi si lahko pomagajo. Pridobljeno znanje je uporabno tudi na drugih projektih tako v kot izven organizacije.
Trenerji in organizatorji začnemo priprave nekaj mesecev prej. Se spoznamo, ugotovimo v čem je kdo dober, in klepetamo vse dokler skozi celoten urnik ni določena rdeča nit in določene vse podporne aktivnosti.
Dan pred treningom smo se dobili v Budimpešti, najeli skupaj stanovanje pripravili materiale, šli skupaj na večerjo in se vrnili domov, kjer smo nadaljevali s pogovorom.
Med dogodkom sem užival ob idejah in reakcijah participantov in pogovorih, ki so izhajali iz tega. Kot tudi seveda v mestu samem in družbi organizatorjev, ki sem jih imel priložnost spoznati že na mnogih dogodkih pred tem. Moj prvi medarodni dogodek je bila prav izmenjava z Budimpešto. Preprosto nepozabno! No vglavnem, ko je bilo vsega konec, smo trenerji govorili še z organizatorji in pa med sabo da smo zajeli ves potencial različnih perspektiv in se iz tega nekaj naučili.
Prav tu pa leži prednost našega društva. Mednarodno okolje in mnogotero mnenj, s pomočjo katerih lahko osebno rastemo.
Poišči nas kjerkoli v Evropi in širše!

The three-day meeting was meant for anybody who wanted to learn how to organize one of the key events in our organization.
The participants gain informal education, learn about the experience of former generations and get to know the tools they are using. The knowledge gained is useful on other projects within and outside of the organization.
The trainers and organizers start preparing the event a few months before. We get to meet each other, find out about other people’s skills and talk about the main purpose of the event and its supporting activities.
A day before practice we met in Budapest, rented an apartment, prepared the materials, went to dinner and came back home to chat.
During the event I enjoyed the ideas, participants’ reactions and conversations. Let’s not forget the city itself and the organizers that I got to meet on several events before. My first international event was an exchange with Budapest. Simply unforgettable! After the end of the event trainers talked to the organizers and to each other to fully capture different thoughts and learn something from that.
This is exactly where the advantage of our organization lies. International environment and different opinions that help our personal development.
Find us somewhere in Europe or elsewhere

!