AEGEE Saturday: AGORA

AEGEE-Ljubljana vam predstavlja novost: AEGEE-Saturday, kjer vam bomo predstavili različne dogodke in možnosti sodelovanja v AEGEE. 🤔🤗

AEGEE-Ljubljana is introducing a novelty: AEGEEE-Saturday where different AEGEE events and possibilities of cooperation within AEGEE will be presented. 🤔🤗

A G O R A

🔸Agora je generalna skupščina društva študentov Evrope AEGEE.
🔸Poteka dvakrat letno, in sicer spomladi in jeseni, v različnih mestih po Evropi.
🔸 Je eden najpomembnejših dogodkov AEGEE, saj se na istem mestu za štiri dni zbere okoli 600-1000 študentov z namenom soodločanja o delovanju društva AEGEE.
🔸Med Agoro imajo delegati posameznih AEGEE anten možnost sodelovanja v procesih odločanja, razpravljanja o organizaciji in razvoju AEGEE ter tako delegati kot obiskovalci možnost udeležbe na delavnicah in usposabljanjih, kjer razvijajo svoje mehke veščine.
🔸Agora je kraj, ki združuje celotno mrežo AEGEE anten, in prostor, kjer se gradi mednarodno sodelovanje in prijateljstvo ter se s skupnim delom trudi graditi boljšo prihodnost.

Naslednja Agora: spomladi v Bukarešti. 🔝

A G O R A

🔸The Agora is the General Assembly of the association, held twice a year, in spring and in autumn, gathering 600-1000 students for four days.
🔸 It is one of the most important events in AEGEE.
🔸 During the Agora, the delegates of AEGEE locals are taking part in the decision-making processes, discuss organizational development and attend workshops and training sessions that develop their soft skills.
🔸The Agora is a place where the AEGEE network meets, building cooperation and friendship by working together on building a better future.

The next Agora: Spring Agora Bukuresti. 🔝