AEGEE Saturday: Local Training Course

❗️Prišli smo že skoraj do konca naših objav v sklopu poznavanja AEGEE! Tokrat bo govora o LTC!
❗️ We have almost come to an end of our posts about AEGEE. This time we will talk about the LTC!

➡️ L O C A L T R A I N I N G C O U R S E

🔸 Local Training course (LTC) je ustvarjen za lokalne skupine, ki želijo usposabljati in motivirati svoje člane (visoko kakovostni izobraževalni AEGEE dogodki).
🔸 LTC je en vikend dolgo usposabljanje, ki združuje pridobivanje veščin in znanja z veliko zabave in motivacije za delo pri AEGEE.

KAJ DOBIŠ NA LTC?
🔹 poznavanje AEGEE-ja in možnosti sodelovanja v organizaciji,
🔹 potrebne spretnosti, da boš lahko dober aktiven član in organizator dogodkov v svoji lokalni anteni.

🔸 LTC je razdeljen na dve ravni:
🔹 LTC 1, ki si prizadeva za vključitev AEGEE članov v lokalno skupino in obravnava pomembne sklope, kot so identiteta AEGEE, zgodovina AEGEE, struktura AEGEE ter predstavitev AEGEE lokalnih skupin in njenih dejavnosti. Vse to se predstavi skupaj s sejami o spretnostih upravljanja dogodkov.
🔹 LTC 2, ki si prizadeva za usposabljanje članov z znanjem in spretnostmi, da bi jih vključili v AEGEE (tematski projekti, možnosti usposabljanja itd.).

➡️ L O C A L T R A I N I N G C O U R S E

🔸 Local Training Course ( LTC) is designed for locals that want to train and motivate their members (high-quality training events in AEGEE).
🔸 Local Training Course (LTC) is a weekend long training that combines the acquiring of skills and knowledge with a lot of fun and motivation to work in AEGEE.

WHAT DO YOU GAIN AT THE LTC?
🔹 awarness of what is AEGEE and possibilities of participation in our association,
🔹 necessary skills to bea good active member and organize events in your local antenna.

🔸 LTC is divided in two levels:
🔹 LTC 1 aims at integrating AEGEE members into an AEGEE local and has compulsory parts which are AEGEE Identity, AEGEE History, the structure of AEGEE and an introduction into the AEGEE local and its activities, together with a session about event management skills.
🔹 LTC 2 aims at training AEGEE members with knowledge and skills to get them involved in the work of AEGEE as training opportunities, thematic projects of AEGEE etc.