AEGEE Saturday: Summer University

Pred nami je še zadnja objava v sklopu AEGEE-Saturday. Nazadnje smo sklenili opisati še največji dogodek v AEGEE: poletno univerzo!
❗️We have come to our final post within AEGEE-Saturday. Lastly, we have decided to desrcibe the biggest AEGEE-event: the Summer University!


➡️ P O L E T N A U N I V E R Z A
🔸 Poletna univerza je dvotedenski dogodek v poletnem času.
🔸 Večina anten tako gosti 30–40 udeležencev in jih predstavi svojo kulturo, zgodovino in navade. 
🔸 Poudarek je tudi na različnih delavnicah, npr. učenje tujega jezika, jadranje, rafting, tečaj fotografiranja, poskušanje lokalne hrane …
🔝 Karkoli si lahko zamisliš. 😀
🔸 Vsaka poletna univerza ima svojo tematsko rdečo nit, ki se navezuje na evropsko integracijo, mednarodno politiko, medkulturni dialog, aktivno državljanstvo, demokracijo, izobraževanje, kulturo, mir in osebni razvoj.
🔸 Organizatorji spodbujajo udeležence, da delijo svoje mnenje glede različnih tem. Poletne univerze so od svojega začetka leta 1988 privabile že več kot 50.000 mladih Evropejcev in Evropejk.
😎 Če te torek zanima, kakšna je hrana v Talinu, kakšen okus ima vino v Torinu ali če se želiš naučiti ruščine v Moskvi, jadrati na Gran Canarii ali plesati, kot plešejo v Budimpešti, je Poletna univerza ravno prava zate!
🎉 Kaj je boljše kot učiti se novih stvari, spoznavati nove ljudi in čutiti pravi AEGEE duh v nekem magičnem kraju v Evropi po vaši izbiri. 😉

Prijave na poletne univerze potekajo spomladi. 🙂

➡️ S U M M E R U N I V E R S I T Y
🔸 The Summer University (SU) is a two-weeks long event that takes place during the summer.
🔸 Most antennae thus host 30–40 participants, showing them their culture, history and customs.
🔸 Usually, the emphasis is also put on diverse academic and non-academic classes, like learning a foreign language, sailing, rafting, having a photography course, trying local food…
🔝 Basically anything you can imagine. 😀
🔸 Also, every SU has a thematic fil rouge, related to either European Integration, International Politics, Intercultural Dialogue, Active Citizenship, Democracy, Education, Culture, Peace or Personal Development.
🔸 The participants are encouraged to share their opinion regarding different subjects. The SUs have attracted more than 50,000 young Europeans from its beginning in 1988.
😎 So, if you’re interested what the food is like in Tallinn, how the wine tastes in Turin or learn to speak Russian in Moscow, sail in Gran Canaria and dance like they do in Budapest, the Summer University is just the thing for you!
🎉 What’s better than learning new things, meeting new friends and feeling a true AEGEE-spirit in some place magical across Europe by your choice. 😉

You can apply for a Summer University in the spring time. 🙂