Upravni odbor 2018/19

Upravni odbor AEGEE-Ljubljana 2018/2019

💠 predsednik: Jernej Grahor
💠 blagajničarka: Eva Marič
💠 tajnica in odgovorna za lokalne dogodke: Laura Maselj
💠 odgovorna za promocijo in odnose z javnostmi: Teja Kavčič
💠 odgovorna za človeške vire: Andreja Anžič
💠 predsednik alumnih: Mitja Perko