Upravni odbor 2018/19

Upravni odbor AEGEE-Ljubljana 2018/2019

? predsednik: Jernej Grahor
? blagajničarka: Eva Marič
? tajnica in odgovorna za lokalne dogodke: Laura Maselj
? odgovorna za promocijo in odnose z javnostmi: Teja Kavčič
? odgovorna za človeške vire: Andreja Anžič
? predsednik alumnih: Mitja Perko